Skatere

Høringer

En vigtig del af DIFOs og Punktum dk's virke er dialogen og kontakten til internetsamfundet. Et middel til det, er de høringer som DIFO og Punktum dk løbende afholder.

I oversigten herunder ses de høringer som er afholdt og status på høringen.


5. Januar, 2024

Skriftlig høring om anvendelse af specialtegn i dk-domæner

Er der anledning til at overveje, om der er et behov for at udvide anvendelsen af specialtegn i danske domænenavne?

DIFO har på baggrund af høringen ikke fundet grundlag for at udvide antallet af specialtegn i .dk-domænenavne på nuværende tidspunkt.

Læs notat fra den skriftlige høring her.

Status: Gennemført

Målgruppe: Internetsamfundet


18. september, 2023

Skriftlig høring om administrative påbud om blokering af hjemmesider og domænenavne

Skal offentlige myndigheder have mulighed for at udstede påbud om blokering af adgang til hjemmesider og domænenavne uden retskendelse, men alene på baggrund af en afgørelse? 

DIFO har baggrund af høringssvarene besluttet at fastholde sit nuværende standpunkt om, at der skal ske en domstolsprøvelse.

Læs samlet notat fra den skriftlige og mundtlige høring her.

Status: Gennemført

Målgruppe: Internetsamfundet


19. maj, 2023

Mundtlig høring om administrative opbud om blokering af hjemmesider og domænenavne

Skal offentlige myndigheder have mulighed for at udstede påbud om blokering af adgang til hjemmesider og domænenavne uden retskendelse, men alene på baggrund af en afgørelse?

Læs notat fra den mundtlige høring her.

Status: Gennemført

Målgruppe: Internetsamfundet


29. november, 2021

Høring vedr. nyt vilkår for .dk-domænenavne til bekæmpelse af internetkriminalitet

Højesteret har fastslået en ny retstilstand om hvem, der skal håndtere ulovligt indhold på nettet. For at udbrede kendskabet hertil har DIFO besluttet at ændre DK Hostmasters Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn.

Status: Gennemført

Målgruppe: Registranter og internetsamfundet


10. januar, 2020

DK Hostmasters høring om udkast til Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn

DK Hostmasters invitation til at give indspil til især opdaterede vilkår om retvisende registrantdata og styrket mulighed for registranter til at lade en forhandler administrere sine domænenavne for sig.

Status: Gennemført

Målgruppe: Registranter og internetsamfundet


10. januar, 2020

DK Hostmasters høring om udkast til ny forhandlerkontrakt

DK Hostmasters drøftelse med forhandlerne om især deres opdaterede vilkår til at kunne administrere domænenavne for registranter, afregning med DK Hostmaster og styrkede krav til informationssikkerhed.

Status: Gennemført

Målgruppe: Forhandlere


13. november, 2019

DIFOs høring om DIFOs rolle i bekæmpelse af online kriminalitet

DIFOs debat med internetsamfundet om brugen af såkaldte Trusted Notifiers, proaktiv vidensdeling om fx malware og udvidet klageadgang over indhold på hjemmesider. 

Læs DIFOs bemærkninger til høringsnotatet her.

Status: Gennemført

Målgruppe: Internetsamfundet


22. juni, 2017

DIFOs høring om udkast til nye vilkår for brugere af .dk

DIFOs invitation til at give indspil til især skærpelse af vilkår om retvisende registrantdata og konkrete forbedringsmuligheder i DK Hostmasters domæneadministration.

Status: Gennemført

Målgruppe: Registranter og internetsamfundet


6. juni, 2016

DIFOs høring om DIFOs rolle i bekæmpelse af internetkriminalitet

DIFOs debat med internetsamfundet om kriminalitetsbekæmpelse i domæneadministration, især med fokus på mulighederne ved at skærpe kravet til retvisende registrantdata.

Status: Gennemført

Målgruppe: Internetsamfundet

Mor og datter ved spisebord

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Punktum dk's offentlige høringer, eller har du spørgsmål, kontakt venligst vores juridisk chef Laila Jensen.