Anmeldelse af oplysninger i WHOIS

Domænelovens § 18 kræver, at Punktum dk fører en såkaldt WHOIS-database, der skal være retvisende, opdateret og offentlig om navn, adresse og telefonnummer på alle registranter af et .dk-domænenavn. Kravet om, at oplysningerne skal være offentlige, gælder dog ikke for de registranter, der har navne- og adressebeskyttelse eller anden ret til at hemmeligholde sine oplysninger ved lov.

Hvis du har en begrundet mistanke om, at en registrants oplysninger i databasen ikke er retvisende, kan du sende en anmeldelse til Punktum dk. Din anmeldelse skal indeholde følgende indholds- og formkrav.

I kontaktformularen skal du tydeligt angive:

  • Din e-mailadresse,
  • domænenavnet, hvis registrant efter din vurdering står opført med forkerte oplysninger i WHOIS-databasen,
  • en begrundelse for din mistanke om, at oplysningerne er forkerte, og
  • evt. dokumentation for din begrundede mistanke.

Du skal indsende din anmeldelse til Punktum dk's via vores kontaktformular

Enhver anmeldelse vil blive modtaget af Punktum dk, som vurderer, om din anmeldelse er så velbegrundet, at en yderligere undersøgelse bør iværksættes. Du vil modtage bekræftelse på din anmeldelse.

Hvis Punktum dk efter at have gennemført den nævnte undersøgelse ikke kan fastslå, at den pågældende registrants oplysninger om navn, adresse eller telefonnummer er retvisende, vil registrantens domænenavn blive suspenderet. Det sker inden udløb af 30 dage efter, at Punktum dk modtog din anmeldelse. Efter 30 dage fra tidspunktet for suspension af domænenavnet, vil domænenavnet blive slettet.

Denne anmeldelsesordning er etableret på baggrund af § 15 i bekendtgørelsen om internetdomænet .dk, læs bekendtgørelsen her.