Domænelov

Lov om Internetdomæner er grundlaget for administrationen af .dk-domæner, som DIFO og Punktum dk varetager. DIFO og Punktum dk skal leve op til en række krav og er under tilsyn af Erhvervsstyrelsen. Loven sikrer ligeledes brugeren en række rettigheder og mulighed for at bringe en konflikt om domænenavne for et klagenævn.

Tilladelse til en administrator

Den gældende lov om internetdomæner er fra den 26. februar 2014. Dens populærtitel er domæneloven, og den giver rammerne for adgang til samt anvendelse og administration af .dk-domænet.

Loven indeholder en række bestemmelser, der sikrer, at Erhvervsstyrelsen kan holde udbud, om hvem der skal varetage administrationen. Tilladelsen gives i en 6-årig periode med mulighed for forlængelse.

Krav til administrator

Domæneloven er en såkaldt rammelov for administrator. Det betyder, at administrator selv kan lave regler om sin virksomhed, herunder om de vilkår som en bruger af et .dk-domænenavn skal leve op til. Vores regler er dokumenteret i Punktum dk vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn. Læs om vores vilkår i menuen til venstre.

Domæneloven stiller krav om, at administrationen af .dk-domænenavne skal være non-profit, gennemsigtig i sit virke, i sikker og stabil drift samt tilgodese et princip om ligebehandling.

Den offentlige whois-database

Åbenhed om danske domænenavne er sikret i domæneloven ved, at oplysninger om en brugers navn, adresse og telefonnummer skal være offentligt tilgængeligt.

Sådanne oplysninger om de ca. 1,3 mio. registrerede .dk-domænenavne fremgår af Punktum dk’s hjemmeside, bortset fra de tilfælde, hvor brugere har navne- og adressebeskyttelse. Vi sammenholder løbende vores oplysninger med CPR-registret, så brugere med navne- og adressebeskyttelse også er beskyttede hos os. I den sammenhæng kaldes disse brugere for anonyme registranter.

God domænenavnsskik og klagenævn

Domæneloven forbyder registrering og brug af domænenavne, som er i strid med god domænenavnsskik. Dette begreb fastlægges ikke i selve loven men af Klagenævnet for Domænenavne. Nævnet har dermed fået kompetence til at vurdere, om den måde, en bruger anvender sin brugsret til et domænenavn på, er i orden ud fra samfundsmæssige hensyn eller den teknologiske udvikling.

Klagenævnet løser også andre konflikter mellem brugere og kan efterprøve afgørelser truffet af Punktum dk.